Roller Shutter 2 - Bộ điều khiển rèm Roller Shutter 2

Roller Shutter 2 - Bộ điều khiển rèm Roller Shutter 2

  • Mã sản phẩm: Roller Shutter 2
  • Danh mục: Thiết bị điều khiển

Bộ điều khiển rèm cho phép bạn điều khiển rèm điện, mái hiên, cửa nhà để xe và cổng. Bộ điều khiển rèm có thể kiểm soát bất kỳ thiết bị nào được hỗ trợ bởi một động cơ điện AC.

Bộ điều khiển rèm cho phép bạn điều khiển rèm điện, mái hiên, cửa nhà để xe và cổng. Bộ điều khiển rèm có thể kiểm soát bất kỳ thiết bị nào có sử dụng động cơ điện AC.

Có thể điều khiển bằng các thiết bị khác hoặc bất cứ thiết bị nào có kết nối Z-wave.

Cho phép theo dõi mức tiêu thụ năng lượng của động cơ.

Điều khiển và giám sát được vị trí của rèm.

Thiết bị chấp hành: Rờ le.

Bộ điều khiển rèm tương thích với mọi công tắc chuyên dụng điều khiển rèm.

 

Bạn muốn được tư vấn trực tiếp.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN