The Buttom. Nút Nhấn Thông Minh
The Buttom. Nút Nhấn Thông Minh

Thiết bị cho nhà thông minh, Giống như một nút nhấn để thực hiện các kịch bản đã thiết lập sẳn có chức năng hỗ trợ các hoạt động hàng ngày dành cho ngôi nhà bạn.